Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ważne informacje dla osób zgłaszających dziecko do Poradni

 1. Poradnia przyjmuje zgłoszenia na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. 
 2. Wnioski o przyjęcie dziecka/wydanie stosownego dokumentu można wypełnić bezpośrednio w sekretariacie Poradni lub pobrać z Naszej strony internetowej i  dostarczyć do sekretariatu.
 3. Dokumentacja wskazana przy zgłoszeniu dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne:
 • pisemny wniosek rodziców z możliwie dokładnie sprecyzowanym problemem dziecka w uzasadnieniu,
 • wskazane jest dołączenie do wniosku stosownej opinii przedszkola lub szkoły o uczniu,
 • prace klasowe z języka polskiego, zeszyty /przy trudnościach w pisaniu/
 • dokumentacja wcześniejszych badań  psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych przeprowadzonych w innych poradniach lub gabinetach (ksero),
 • ewentualne zaświadczenia lekarskie (konieczne przy orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych ze względu na niepełnosprawność ruchową, niedosłuch, niedowidzenie, autyzm oraz orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego, ewentualnie przy opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).
 1. Wnioski rodziców lub prawnych opiekunów podlegają rejestracji w sekretariacie, następnie przekazywane są do poszczególnych pracowników i realizowane według kolejności zgłoszeń.
 2. Poza kolejnością rozpatrywane są wnioski dotyczące interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresje, itp.)
 3. Wnioski rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące psychoterapii, terapii rodzin, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, doradztwa zawodowego czy mediacji realizowane są wg kolejności zgłoszeń, zgodnie z możliwościami Poradni, przez pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.
 4. Na badania uczeń (niezależnie od wieku) zgłasza się z rodzicem / z opiekunem  prawnym.
 5. Jednorazowa wizyta diagnostyczna dziecka w Poradni trwa od 1 - 3 godziny /w zależności od problemów, tempa pracy dziecka, itp. Czasami konieczne jest kilka wizyt diagnostycznych.
 6. Niemożliwość przybycia dziecka na badania w wyznaczonym terminie – w uzasadnionym przypadku - należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie Poradni (tel.13 4631671).
 7. W sytuacji braku informacji o tym, że dziecko nie zgłosi się na badania, kolejny termin wizyty będzie przesunięty na koniec kolejki czasu oczekiwania. 
 8. Poradnia przyjmuje wnioski rodziców z podległego sobie terenu.
 9. Opinie i orzeczenia odbierane są przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30