Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sanok.naszaporadnia.com/

Dane teleadresowe:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sanoku

ul. Szopena 5

38-500 Sanok

tel. (13) 46 316 71

e-mail: sekretariatppp@sanok.com.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 29.01.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.

 • część przedstawionych grafik może nie zawierać alternatywnych opisów

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na sekretariat poradni.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,

 • dostępna wersja podwyższonego kontrastu,

 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),

 • wyszukiwarka,

 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki,

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
  z sekretariatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku tel. (13) 46316 71, adres poczty e-mail: sekretariatppp@sanok.com.pl.

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sanoku mieści się na I i II piętrze budynku przy ul. Szopena 5, 38-500 Sanok.

W budynku jest jedno główne wejście, do którego prowadzą schody wraz z barierką oraz podjazd dla wózków, odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejść do budynku:

Dojazd i dostęp do budynku – droga i nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Od prawej strony przed wjazdem na nieruchomość, w której mieści się placówka znajduje się mniejszy oznaczony parking dla klientów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast większa ilość miejsc parkingowych dla klientów znajduje się za budynkiem placówki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Miejscem pierwszego kontaktu jest sekretariat Poradni PP pok. Nr 1. Budynek posiada jedną klatkę schodową i dwa korytarze z dostępem do gabinetów. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku w przestrzennym pomieszczeniu z dostępem do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W PPP w Sanoku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Poradni P- P w Sanoku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na posesji znajduje się parking dla klientów, w tym dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno przed wejściem głównym po lewej stronie, drugie za budynkiem przed podjazdem dla wózków. Oba są oznaczone zgodnie z przepisami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać w PPP w Sanoku z tłumacza języka migowego (dwóch pracowników poradni posiada ukończony kurs języka migowego).


 

 

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2