Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Trochę historii

         Historia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku rozpoczęła się 1 września 1968 r. wraz z powołaniem przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku Powiatowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Sanoku, której zasięg obejmował obszar Powiatu Sanockiego, a siedzibę stanowił lokal w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Rymanowskiej. Następnie 1 listopada 1972 r . przekształcona została w Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową zasięgiem działania obejmującym miasto i gminę Sanok oraz gminy: Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Solina i Komańcza. Trzecia zmiana organizacyjna nastąpiła 24 września 1993 r. decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie kiedy została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku z siedzibą przy ul. Kościuszki 16 i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pod koniec 2017 roku, po wieloletnich staraniach, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zyskała nową siedzibę przy ul. Szopena 5 w Sanoku. Obecnie Poradnia zajmuje I i II pietro budynku. Nowe, zdecydowanie bardziej komfortowe warunki lokalowe pozwolą na dalszy rozwój Placówki i wyjście naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

        Powiat Sanocki, w którym funkcjonuje Poradnia – Psychologiczno Pedagogiczna w Sanoku, obejmuje 8 gminnych jednostek samorządowych, w tym jedną gminę miejską (Sanok) i 7 gmin wiejskich ( Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn). Miasto Sanok, które jest siedzibą powiatu, liczy ok. 40 tys. mieszkańców, a cały powiat liczy ich ok. 97 tys. Na terenie powiatu zorganizowanych jest w sumie 100 placówek oświatowych, w tym: 47 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych, 45 przedszkoli oraz SOSW. Liczba dzieci i młodzieży objętych zasięgiem działania placówki wynosi 16 872, z czego ponad połowa (8 530) przypada na miasto Sanok. Rozległość terenu (1225 km 2) powoduje, że duża liczba szkół usytuowana jest w znacznej odległości od poradni, tj. w promieniu ok. 60 km.

      W pierwszych latach funkcjonowania w placówce zatrudnionych było 2 pracowników pedagogicznych: psycholog i pedagog, w ciągu prawie 4 dekad funkcjonowania poziom zatrudnienia wzrósł 10-cio krotnie. Obecnie w poradni zatrudnionych jest ogółem 26 pracowników, w tym 22 pedagogicznych ( 7 psychologów, 6 pedagogów, 2 logopedów, 5 terapeutów, socjolog, doradca zawodowy ), ponadto na części etatu: lekarz – pediatra oraz na pełnym etacie 4 pracowników: 2 administracyjnych, kierowca i pracownik obsługi.

        Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska lokalnego w placówce powstał Punkt Konsultacyjny d/s narkomanii, w którym pracownicy zajmowali się organizacją szkoleń z zakresu profilaktyki narkotykowej dla rodziców, uczniów i nauczycieli ze wszystkich typów szkół oraz zajęciami psychoedukacyjnymi. Realizując zadania z zakresu profilaktyki antynarkotykowej Punkt współpracował z szeregiem różnych instytucji i organizacji mianowicie ze Stowarzyszeniem „Karan” z Rzeszowa, Centralnym Biurem Śledczym – Oddział w Rzeszowie oraz Komendą Policji: Wojewódzkiej w Rzeszowie i Powiatowej w Sanoku. Od roku szkolnego 2004/05 Punkt Konsultacyjny Poradni z Punktu ds. narkomanii został przemianowany na Punkt ds. uzależnień, co w większym stopniu odpowiadało obecnym zapotrzebowaniom środowiska lokalnego.

Podejmowane były również inne działania profilaktyczne realizowane w formie programów jako grantów edukacyjnych, opracowanych przez naszą poradnie a zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

        Od dnia 18 grudnia 2001 roku decyzją Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku jest poradnią specjalistyczną uprawnioną do orzekania w zakresie autyzmu, niedosłuchu i niedowidzenia. W związku z tym udziela pomocy poprzez orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie następujących niepełnosprawności: autyzmu, uszkodzenia słuchu, uszkodzenia wzroku.

       Poradnia jest placówką całkowicie skomputeryzowaną, posługującą się w swojej pracy, zarówno administracyjnej, jak i dydaktycznej technologią komputerową. Większość sprzętu komputerowego pozyskała z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przełomie roku 2005/2006.

Od 1995r. dysponuje samochodem otrzymanym od zarządu miasta przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do własnej placówki i do szkół.

       Jako specjalistyczna placówka oświatowa działająca na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli staramy się być instytucją użyteczną dla środowiska lokalnego, fachowo pomagającą w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw i najtrudniejszych problemów.

 

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30