Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Szopena 5, 38-500 Sanok

Adres skrytki ePuap : /poradniappsanok/domyslna

 

RODO

Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)
„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sanok ul. Szopena 5, 38-500 Sanok lub e-mail: poradniapp@sanok.com.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sanok ul. Szopena 5, 38-500 Sanok  lub email:poradniapp@sanok.com.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane na podstawie ustawy RODO, to jest w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Poradnię.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. )
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: poradniapp@sanok.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sanok ul. Szopena 5, 38-500 Sanok
7.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
8.  Skorzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne, natomiast podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych  określonych w formularzu. Dane te pochodzą od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 

Informacje

Liczba wyświetleń: 410
Utworzono dnia: 22.02.2021

Historia publikacji

  • 22.02.2021 20:34, Administrator
    Dodanie strony: RODO